На 9 април започна обработката срещу комари и ларви

2020-04-09

На 9 април се извърши обработката срещу комари и ларви в изкуствени и естествени водоеми на територията на район „Искър“ .
Обработката се извърши съгласно установените годишни графици за настъпване на активния сезон за развитие и разпространение на кръвосмучещи членестоноги (комари, бълхи, кърлежи) и получено предписание от Столична Регионална здравна инспекция (СРЗИ).

До средата на април 2020 г. стартират последващите годишни обработки срещу кърлежи и гризачи. Специализираният контрол се извършва от експерти на Столичната РЗИ и представители на районната администрация.
 

При получени сигнали от граждани за кърлежи, гризачи, бълхи на общински терени към районните администрации, рисковите места ще се маркират и ще се обработват допълнително. Третираните терени ще се обозначават от изпълнителите предварително с табели с информация за вида обработка – използвания препарат, карантинен период, фирмата изпълнител и телефон за контакт.