На 20.05.2020 стартира проект„Подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“

2020-05-20

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

П О К А Н А

ЗА

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО С ЕКОЛОГИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ“, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 Г.“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ КОХЕЗИОННИЯ ФОНД И ОТ НАЦИОНАЛНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

 

На 20.05.2020 г. Столична община обявява начало на кампанията за кандидатстване за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Формуляри за кандидатстване от физически и юридически лица се подават в съответната районна администрация от 20.05.2020 г. до 20.08.2020 г.

 

Главна цел: Подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) от битово отопление.

 

Документите за кандидатстване, условията за участие, допустимите алтернативи за отопление и допълнителна информация са публикувани на страницата на Столична община, проект по ОПОС, на следния линк: https://www.sofia.bg/opos

 

 

ЗА ИНФОРМАЦИЯ: 02/94 22 444   (8:30–21:00 ч. без почивен ден)

 

Приемането на документите следва да се осъществява при условията на стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г.

#МислиЧисто

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ РАЙОН „ИСКЪР“-CO

Документи за кандидатстване се подават от 20.05.2020г. до 20.08.2020г. всеки работен ден от 10:00 часа до 15:00 часа в сградата на районна администрация „Искър“ на адрес: бул. „Кръстю Пастухов“ № 18.

Поканата за кандидатстване не се отнася до жителите на кв. „Димитър Миленков“, кв. „Абдовица“ и с. Бусманци, които са включени в друга програма за подмяна на отоплителни уреди по проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ (LIFE 17 IPE/BG/000012 – LIFE IP Clean Air).