Одобрени са кандидатите по проекта за безплатна подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи

2020-10-09

 

 

 

 

Одобрени са кандидатите по проекта за безплатна екопечка

 

С настоящото съобщение Столична община Ви информира, че в изпълнение на проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи", финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г." всички 5432 кандидати, отговарящи на условията за участие по проекта са одобрени.

 

Списък на одобрените кандидати от район „Искър“-СО може да намерите ТУК.

 

В тази връзка очакваме в срок до един месец от обявяване на класирането (до 09.11.2020 г.), всички одобрени кандидати, които са заявили желание да заменят старите си уреди с нови на пелети (пелетна камина с водна риза или котел на пелети с водна риза) да предоставят в районна администрация „Искър“ техническа схема на инсталацията на водна риза, която включва задължително вида и мощността на отоплителния уред на пелети. Телефон за контакти: 0889 01 03 36.

 

След получаване на необходимите документи ще преминем към сключване на индивидуални договори с всеки кандидат.

 

Столична община ще продължи с нова кампания за набиране на кадидати през следващата година.