Краткотрайни аварийни ремонти на ул. "Капитан Любен Кондаков" и територията на "Домостроителен Комбинат"

2021-01-07

Поради авария на топлопровод е необходимо да бъдат извършени спешни краткотрайни аварийни работи на ул. "Капитан Любен Кондаков" и територията на "Домостроителен Комбинат" до бетонов възел. 

Ремонтът ще започне в 9:00 ч. на 07.01.2020 г. и ще е с продължителност до 48 часа. 

Временната организация на движението ще бъде съгласно Глава IV от Наредба N3/16.08.2010 г. за временната организация на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

Възстановителните работи ще бъдат извършени в срок от две седмици след възстановяване на топлоснабдяването към абонатите при подходящи метеорологични условия.