Временно е ограничен приемът в Районната администрация "Искър"

2021-10-07

ВАЖНО! 

На основание заповед РИС21-РД56-174/05.10.2021 г. на кмета на СО-район "Искър" временно се органичава приемът на граждани от служителите на районната администрация както и приемът при Кмета