Уведомление – Топлофикация София ЕАД

2021-12-02

От Топлофикация ЕАД съобщават, че поради технологична необходимост от извършване на обновяване на  главен паропровод в ТЕЦ София Изток на ул. „Димитър Пешев“ №6, днес (2-ри декември 2021 г.) в интервала от 16 до 18 ч. и в периода от 3-ти до 10-и декември 2021 г. в часовия диапазон от 9 до 14 ч. ще има увеличение в нивото на шумовия фон.