КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ПО ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА СТАРИ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ДЪРВА И ВЪГЛИЩА ПО ОСНОВНАТА ФАЗА НА ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА LIFE НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2022-04-08

 

 

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

ПО ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА СТАРИ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ДЪРВА И ВЪГЛИЩА

ПО ОСНОВНАТА ФАЗА НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПРОЕКТ „БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ РАБОТЯТ ЗАЕДНО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ” ПО ПРОГРАМА LIFE НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Столична община обявява класирането от първия прием на документи за кандидатстване за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища с нови на газ и пелети по Основната фаза на Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по Програма LIFE на Европейския съюз - LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR.

Класирани са 347 кандидати, подали документи за участие в Основната фаза на Интегрирания проект в периода 01.07.2021 г. - 31.12.2021 г., съгласно следния списък: 

Списък с класираните кандидати по Основната фаза за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в Столична община (покана м. юли 2021 г.)

В случаите на преминаване към отопление с природен газ одобреният кандидат в едномесечен срок от обявяване на резултатите (до 06.05.2022 г.) представя на посочените по-долу адреси технически проект за газификация на имота (включващ и вида на отоплителния уред: газов котел), съгласно изискванията на нормативната уредба.

В случаите на преминаване към отопление с пелетна камина с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза, одобреният кандидат в едномесечен срок от обявяване на резултатите (до 06.05.2022 г.), представя техническа схема на инсталацията на водна риза, която включва вида и мощността на отоплителния уред на пелети.

Класираните кандидати от район „Искър“ от кв. „Димитър Миленков“, кв. „Абдовица“ и с. Бусманци могат да подават техническата схема на инсталацията на водна риза всеки работен ден от 13.00 до 17.00 часа, на адрес: бул. „Кръстю Пастухов“ № 18 (сградата на районната администрация). Телефон за контакти: 0889010336.

Столична община ще покани одобрените за участие в Основната фаза кандидати за подписването на договор за безвъзмездно получаване на новото отоплително оборудване на газ или пелети. Кандидатите ще бъдат информирани своевременно за прогнозната дата за сключване на договора, която дата зависи от графика на доставка на отоплителните уреди.

Кандидатите, които не успеят да подадат техническият проект и техническата схема в посоченият едномесечен срок, могат да ги предоставят при подписване на индивидуалните договори.