Програмата на Столична община за безвъзмездно озеленяване и облагородяване на междублокови пространства и локални градини „Зелена София“ стартира за 2022 г.

2022-08-02
????????????Програмата на Столична община, която безвъзмездно подкрепя озеленяването и облагородяване на междублокови пространства и локални градини „Зелена София“ стартира за 2022 г. Процедурата за кандидатстване с проектни предложения по програмата бе открита със заповед на кмета на Столична община Йорданка Фандъкова.
 
????Чрез участие с проекти, одобрени по програмата, Столична община предоставя на регистрирани етажните собствености, читалища и неправителствени организации дървесна или храстова растителност, цветя, паркова мебел, материали и инструменти.
 
????Чрез активното участие на гражданите и предоставените по „Зелена София“ паркови мебели и озеленяване, Столична община цели подобряването на околни пространства в жилищните квартали и повишаване качеството на живот и социалното общуване.
 
????????Положителните резултати от изпълнение на програмата са многобройни! Особено в район „Искър“, който е първенец по брой кандидатствали и одобрени проекти по „Зелена София“ през предходните години. Благодарим на общинския съветник от район "Искър" и председател на Постоянната комисия по екология към Столичния общински съвет Лорита Радева за активната разяснителна кампания сред гражданите при кандидатстване по програмата през годините. От създаване на "Зелена София" през 2011 г. до момента, с участието на гражданите и неправителствения сектор в район „Искър“ са обновени общо 244 междублокови пространства и локални градини.
 
❗️❗️Краен срок за получаване на проектните предложения е до 17,00 ч. на 1 септември 2022 г., като кандидатите от район „Искър“ следва да ги подадат в деловодството на районната администрация „Искър“ на адрес бул. ”Кръстю Пастухов” 18.
????Проектите за кандидатстване се разработват съгласно актуалните за 2022 г. Насоки за кандидатстване по програма „Зелена София“ и формуляри за кандидатстване. Важно е да се подчертае, че са актуализирани Насоките и са направени изменения във формулярите от Образец 1.1 до Образец 1.3 - във формуляр 1.2 се обединява съдържанието от досегашните образци 1.2. и 1.4, като остава задължението за Нотариална заверка.
 
❗️Подробна информация и конкретни насоки за участие в програмата, както и пълния пакет с документи за кандидатстване могат да се изтеглят от електронния адрес на Столична община: www.sofia.bg в темата „Околна среда“ – Програми и проекти, от следния линк https://www.sofia.bg/en/web/guest/green-sofia-projects-02/-/asset_publisher/WfIJvLd31n43/content/programa-zelena-sofia-2022?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.sofia.bg%3A443%2Fen%2Fweb%2Fguest%2Fgreen-sofia-projects-02%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_WfIJvLd31n43%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D2
 
????На сайта на Столична община е публикуван списък с длъжностни лица от съответната районна администрация, които ще дават указания, насоки и информация по програмата.
 
Кандидатите от район „Искър“ могат да се обръщат за разяснения към Сийка Терзиева, ст. експерт „Екология“ на тел. 0889 01 0336.
????Допълнителна информация за процедурата може да се получи и в дирекция „Зелена система” на СО, тел.: 02 904 14 28, 02 904 14 23 и на e-mail: so_green@abv.bg.