Покана за среща до управителите на етажна собственост на блок 5,6 и 7

2022-11-29

 

ДО

УПРАВИТЕЛИТЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ НА БЛОКОВЕ №№ 5, 6 И 7

 

ПОКАНА

 

Уважаеми госпожо/ господине,

            С настоящото Ви напомняме за поканата за среща, която ще се проведе  на 30.11.2022 г., от 10.00 ч. с представители на районната администрация, 08 РУ – СДВР и Столичен инспекторат, касаеща набелязване на мерки спрямо системните нарушители на обществения ред.

           Срещата ще се проведе в сградата СО- район „Искър“, ет. 3, зала 301, бул. „ Кр. Пастухов“ № 18, гр. София.

 

СО - РАЙОН „ИСКЪР“