БЕЗПЛАТНИ GPS УСТРОЙСТВА ЗА ХОРА С ДЕМЕНЦИЯ ИЛИ ЗАБОЛЯВАНЕ, ИЗРАЗЯВАЩО СЕ В ПРОБЛЕМИ С ОРИЕНТАЦИЯТА И РИСК ОТ ЗАГУБВАНЕ

2023-03-16

      Столичният общински съвет прие решение за предоставяне на 250 бр. GPS устройства на хора с деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с ориентацията и риск от загубване.

      С последващо решение Столичният общински съвет реши такива устройства да се предоставят и на деца и младежи с проблеми с ориентацията за време и пространство, предизвикани от умствена изостаналост или психични разстройства.

     Заедно с устройството ще бъде предоставяна и SIM карта с безплатен абонамент за 24 месеца. Чрез инициативата се стремим да осигурим подкрепа за непосредствено засегнатите от деменция и за техните близки, както и да повишим осведомеността на обществеността относно деменцията. Инициативата е и част от политиката на Столичната община за интеграция на децата и младежите с различни интелектуални затруднения в обществото.

Повече информация за програмата, необходимите документи и начините за подаването им, може да намерите на сайта на Столична община като последвате линка по-долу:

https://council.sofia.bg/en/gps-kandidatstvane