Стартира кандидатстването по Програма „Зелена София“ за 2023 г.

2023-03-28

Програмата на Столична община за безвъзмездно озеленяване и облагородяване на междублокови пространства и локални градини „Зелена София“ стартира за 2023 г.


Със заповед на кмета на Столична община Йорданка Фандъкова вчера бе открита процедурата за кандидатстване с проектни предложения по Програмата, която цели да включи гражданите в облагородяване на междублоковите пространства и средата пред домовете им.
Чрез участие с проекти, одобрени по програмата, Столична община предоставя на регистрирани етажните собствености, читалища и неправителствени организации дървесна или храстова растителност, цветя, паркова мебел, материали и инструменти. По Програмата може да се кандидатства за облагородяване само на терени –  ОБЩИНСКА собственост.


Крайният срок за получаване на проектните предложения за район „Искър“ е до 17 ч. на 28 април 2023 г. в деловодството на районната администрация, находяща се в ж.к. „Дружба – 1“ на бул. „Кръстю Пастухов“ 18.


Изчерпателна информация за кандидатстването, подготовката на проектите, както и формуляри за кандидатстване е публикувана на интернет страницата на Столична община, на адрес : https://www.sofia.bg/program-green-sofia-2023 .


Положителните резултати от изпълнение на Програмата са многобройни! За 12 години от създаването на „Зелена София“ са облагородени общо 1640 междублокови пространства и зелени площи в столицата. Почти всяка година район „Искър“ е първенец по брой кандидатствали и одобрени проекти. До момента с участието на гражданите и неправителствения сектор в район „Искър“ са обновени общо 267 междублокови пространства и локални градини и се превърнаха в приятно място за отдих и социално общуване.
Кандидатите от район „Искър“ могат да се обръщат за разяснения по Програмата към Сийка Терзиева, ст. експерт „Екология“ в районната администрация на тел. 0889 01 0336.


Допълнителна информация може да се получи от експертите на дирекция „Зелена система” на Столична община на тел.: 02/ 904 14 28, 02/ 904 14 23 и на e-mail: zelena_sofia@sofia.bg.

Част от изпълнените проекти в район "Искър" може да видите в снимките по-долу!