Приключва приемът на формуляри за кандидатстване по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020г.“

2023-05-23

Уведомяваме Ви, че формуляри за кандидатстване по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, се приемат до 31 май 2023г.

Актуална информация за изпълнението на проекта е налична на официалната електронна страница на Столична община на следния адрес:  https://www.sofia.bg/en/opos.