СЪОБЩЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА ПОКАНА

2023-06-09

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА ПОКАНА

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА СТАРИ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ДЪРВА И ВЪГЛИЩА ПО ОСНОВНАТА ФАЗА НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПРОЕКТ „БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ РАБОТЯТ ЗАЕДНО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ” ПО ПРОГРАМА LIFE НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Във връзка с необходимостта от въвеждане на технически промени в публикуваната покана за прием на документи за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища с нови екологични алтернативи по Основната фаза на Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на Европейския съюз, се публикува нова покана за кандидатстване.

Пълният текст на поканата и документите за кандидатстване са достъпни по-долу: