Необходими документи за актуализация на картотечни преписки през 2023 г.

2023-11-17

В А Ж Н О !

 

ВСИЧКИ ВКЛЮЧЕНИ В КАРТОТЕКА ЛИЦА СА ДЛЪЖНИ ДА ПОДАВАТ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ на КАРТОТЕЧНИ ПРЕПИСКИ от 01.12.23 г. до 29.12.23 г. /на семейства (домакинства) с определена група/съгласно НРУУРОЖТСО приета на 14.07.2005 г.

 

1. Домакинствата, които са включени в картотека, попълват ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА КАРТОТЕКА.

Бланка на Заявлението можете да изтеглите от ТУК

2. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 6, ал. 1 от НРУУРОЖТСО /по образец/. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се вписва номера на актуалната картотечна преписка.

Бланка на декларацията можете да изтеглите от ТУК

3. СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ ЗА ГОДИШНИТЕ ДОХОДИ ОТ ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ. ЗА ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА

4. УДОСТОВЕРЕНИЯ ОТ ДАНЪЧНА СЛУЖБА ЗА ДЕКЛАРИРАНИ ДАННИ. /За всички пълнолетни в семейството/

5. УДОСТОВЕРЕНИЯ ОТ СЛУЖБАТА ПО ВПИСВАНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ СДЕЛКИ С ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИННА.     /За всички пълнолетни в семейството/

6. СЕМЕЙСТВА /домакинства, КОИТО СА ПОД НАЕМ /в случай, че договорът за наем е изтекъл/ ДА ПРЕДСТАВЯТ  АКТУАЛЕН ТАКЪВ ИЛИ АНЕКС КЪМ НЕГО.

 

Телефони за връзка 02 979-07-34, Централа 02 979-13-10 вътрешен /113/