Образци на документи по Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и зелената система, и гаранциите при строителството им на територията на Столична община

2024-01-25

 

Уведомяваме Ви, че съгласно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и зелената система, и гаранциите при строителството им на територията на Столична община, приета с Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г. по Доклад вх. № СОА23-ВК66-6138/23.06.2023 г. на Столичен общински съвет, са изготвени и утвърдени  образци на документи, като за СО – район „Искър“ може да използвате следните: