График за изхвърляне на едрогабаритни отпадъци

2024-03-21
Скъпи жители на район „Искър“,
С цел запазване на района ни чист и приветлив Ви призоваваме да спазвате утвърдения график за изхвърляне на едрогабаритни отпадъци.
Отбелязваме, че едрогабаритните отпадъци трябва да се оставят до контейнерите за битов отпадък, като не се смесват със строителни отпадъци, образувани при ремонтни дейности на домакинства и зелени отпадъци (клони, окосени треви и др.) само в определените дни за това. Съгласно утвърдения график за СО – район „Искър“ това трябва да става в часовия диапазон от 19:00 ч. на предходния ден до 09:00 ч. на съответния ден.
Напомняме, че жители, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци и ги изхвърлят извън обявения график, са длъжни да ги събират в наети от тях специализирани контейнери.
При неизпълнение на това задължение Инспектората налага глоба на физически лица от 300 до 1 000 лв., на юридически лица от 1 400 до 4 000 лв. съгласно Закона за управление на отпадъците.