Стартира четвъртото издание на инициативата "Академия за ВИЗИОНЕРИ"

2024-03-25

Стартира четвъртото издание на инициативата, която подкрепя младите хора в смелите им планове за града. "Академия за ВИЗИОНЕРИ" е отворена към отделния млад градски човек с умни решения в полза на общността. За поредна година Столична община ще финансира иновативните идеи с кауза за младите хора на София.

Инициативата е изцяло безплатна, като право на участие има всеки млад човек на възраст за от 15 до 29 г., който живее в София.

Записването е електронно и се случва с подаване на Информационна карта и Декларация за обработване лични данни на e-mail mladi@sofia.bg., в срок до 17 април 2024г. 

Академията ще финансира проекти в размер до 5000лв., като стимулира работата в екип и обмяна на опит. Тематичните направления за създаване на иновативни идеи през 2024г. са пет - Екология и градска среда, Наука и иновации, Изкуство и култура, Спорт и здравословен начин на живот, както и Животни в риск.

Участниците ще разчитат на професионална менторска подкрепа от създаването на проектната идея, през реализацията, до нейното отчитане. Екип от администрацията ще съдейства с организацията, логистиката и популяризирането на проектите. В рамките на четвъртото издание на Академията младежите ще участват в обучения и практики. Програмата предвижда менторските сесии и практиките да се провеждат в периода 20 април - 29 юни 2024г., най-често съботните дни в Софийската лаборатория за иновации, намираща се на ул. Сердика 1, етаж 3. Предвидена е и възможност за отдалечен достъп.