График на мобилен събирателен пункт за събиране и транспортиране на опасните отпадъци от домакинствата за 2024г.

2024-04-26

Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще бъде разположен на 8 май (сряда) пред сградата на районната администрация „Искър“ на бул. „Кръстю Пастухов“ 18. Пунктът ще е на разположение на гражданите от 11:00 часа до 19:00 часа.

 

Най-често срещаните опасни отпадъци от дома, които могат да се предадат безвъзмездно в пункта са:
-живак и уреди, съдържащи живак (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни);
-лакове и бояджийски материали;
-домакински препарати и химикали;
-мастила и замърсени опаковки;
-фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).