ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

2024-05-13

Столична община – район „Искър“, уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РИС24-РД56-98/07.05.2024г. на Кмета на район „Искър”, ще се проведе обществено обсъждане на обект:  ПУП и технически проект за модернизация на железопътни участъци: „гара Подуяне – гара Биримирци“, „гара Биримирци – гара Подуяне разпределителна“, „гара София – гара Елин Пелин“ и „гара Казичене – гара Равно поле – гара Столник“, за проект „Развитие на железопътен възел София“.

          Представянето на проекта да се състои на 15.05.2024 г. от 17:30 ч. в сградата на  Дом на културата „Искър“ с  адрес : ж.к. „Дружба 1“,  бул. "Кръстю Пастухов" № 23.

Проектът е наличен в сградата на районната администрация на адрес: район „Искър“ - бул. "Кръстю Пастухов" № 18, стая 208 и на официалната интернет страница на Столична община – район „Искър”.

          Писмени становища, менения и препоръки  по проекта се адресират до Кмета на район „Искър“ и се подават в „Центъра за административно и информационно обслужване на граждани“ в сградата на район “Искър“ бул. „ Кр. Пастухов“ № 18. или по електронна поща info@raioniskar.bg до 17:00 ч. на 23.05.2024 г.

          Становища постъпили след определения срок не се приемат. Становищата трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от не въвеждането на други варианти. 

Заключителна дискусия  за приключване на общественото обсъждане по проекта ще се проведе на 29.05.2024 г. от 17:30 ч. в сградата Дом на културата „Искър“ , район „Искър“.

 

ЗАПОВЕД

ЛИНК С МАТЕРИАЛИ

ЛИНК С МАТЕРИАЛИ

ЛИНК С МАТЕРИАЛИ

ЛИНК С МАТЕРИАЛИ

ЛИНК С МАТЕРИАЛИ

ЛИНК С МАТЕРИАЛИ

ЛИНК С МАТЕРИАЛИ

ЛИНК С МАТЕРИАЛИ