Съобщение за удължаване на срока за кандидатстване за подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища по програма LIFE

2024-05-22

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА СТАРИ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ДЪРВА И ВЪГЛИЩА ПО ОСНОВНАТА ФАЗА НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПРОЕКТ „БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ РАБОТЯТ ЗАЕДНО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ” ПО ПРОГРАМА LIFE НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Столична община удължава срока за прием на документи за кандидатстване за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища с нови екологични алтернативи (уреди на пелети, уреди на природен газ и климатици) по Основната фаза на Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на Европейския съюз.

Поканата за кандидатстване ще остане отворена до изчерпване на финансовия ресурс по проекта, но не по-късно от 30.09.2024 г.

Условията за кандидатстване, допустимото отоплително оборудване, териториалният обхват, местата за подаване на документите за участие и телефони за контакт са посочени в поканата за кандидатстване.

Покана за кандидатстване.

От район „Искър“ в териториалния обхват на проекта са включени кв. „Абдовица“, кв. Димитър Миленков“ и с. Бусманци. Документи за кандидатстване могат да се подават всеки работен ден от 13.00 до 17.00 часа, на адрес: бул. „Кръстю Пастухов“ № 18 (сградата на районната администрация), тел. за контакти: 02/979 07 08 и 0889 010 336.