Уведомление за предстоящи строително-монтажни работи

2024-06-07

На територията на СО - район "Искър" предстои да бъдат извършени строително-монтажни работи. Те ще бъдат извършвани на три етапа като през този период частично ще бъде затворен бул. „Цветана Лазаров“, съгласно приложените чертежи. Строително-монтажните работи ще се извършват в следния времеви период:

  • първи етап: 18 юни - 7 юли
  • втори етап: 8 юли – 26 юли 
  • трети етап: 27 юли - 16 август