Удължаване на срока за прием на заявления за предоставяне на компостери по кампания на СО-"Компостирай вкъщи"

2024-06-20

Столична община предоставя компостери на домакинствата, които искат да компостират вкъщи

 

Столична община ще продължи кампанията "Компостирай вкъщи" с безвъзмездно раздаване на компостери. Кампанията цели да стимулира гражданите да намалят крайния битов хранителен и зелен отпадък, както и да насърчи стремежа към рециклиране на различни типове отпадъци. 

Необходимо е желаещите жители на район "Искър", които искат да събират отделно своите биоразградими отпадъци, да попълнят Заявление за участие, което могат да изтеглят от ТУК или ще получат на място в районна администрация „Искър“. Заявленията трябва да бъдат подадени най-късно до 01 юли 2024г.

За повече информация заинтересованите могат да се обръщат към Слава Калева, експерт „Благоустройство и екология“ в районна администрация „Искър“ на тел. 02/ 979 07 08 или на имейл адрес s.terzieva@raioniskar.bg, както и към Катя Вълкова, главен експерт в отдел „Планиране и организиране на дейностите по отпадъци“ към дирекция „Планиране и управление на дейностите по отпадъци“ в Столична община на тел. 02/9377 367, ел. поща k.valkova@sofia.bg.