КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ по Основната фаза на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ (подадени документи в периода 01.02.2024 г. – 30.04.2024 г.)

2024-06-21

 

 

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

по Основната фаза на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за
подобряване на качеството на атмосферния въздух“
(подадени документи в периода 01.02.2024 г. – 30.04.2024 г.)

 

Столична община обявява класиране на кандидатите, подали  документи в периода от 01.02.2024 г. до 30.04.2024 г., по Основната фаза на Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по Програма LIFE на Европейския съюз - LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR.

Класирани са 187 кандидати, съгласно следния списък:  

Списък с класираните кандидати по Основната фаза на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ (подадени документи в периода 01.02.2024 г. – 30.04.2024 г.)
 

В случаите на преминаване към отопление с природен газ, одобреният кандидат е необходимо да представи технически проект за газификация на имота (включващ и вида на отоплителния уред: газов котел), съгласно изискванията на нормативната уредба.
В случаите на преминаване към отопление с пелетна камина с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза, одобреният кандидат е необходимо да представи техническа схема на инсталацията на водна риза (включваща вида и мощността на отоплителния уред на пелети).
Техническият проект и техническата схема се подават в едномесечен срок от обявяване на резултатите (до 14.07.2024 г.) в центровете за прием на документи по проекта, които можете да намерите тук.

Столична община ще покани одобрените за участие в Основната фаза кандидати за подписването на договор за безвъзмездно получаване на новото отоплително оборудване. Кандидатите ще бъдат информирани своевременно за прогнозната дата за сключване на договора, която дата зависи от графика на доставка на отоплителните уреди.
Кандидатите, които не успеят да подадат техническият проект и техническата схема в посоченият едномесечен срок, могат да ги предоставят при подписване на индивидуалните договори.

Приемът на документи за кандидатстване продължава, като поканата към гражданите  ще остане отворена до изчерпване на финансовия ресурс по проекта, но не по-късно от 30.09.2024 г. Класирането на кандидатите, подали формуляри в периода 01.05.2024 г. – 31.07.2024 г., ще бъде извършено до 31.08.2024 г.