Проведе се официалното откриване на инициативата “Весела ваканция”

2024-07-03
Проведе се официалното откриване на инициативата “Весела ваканция”. Това е единствената по рода си инициатива за деца, която се провежда на територията на София. “Весела ваканция” се организира от Дом на културата "Искър" съвместно със Столична община -район "Искър" и БУЛЕКОПАК.
Инициативата ще се провежда всеки понеделник, сряда и петък през месеците юли и август. Предвидени са безплатни занимания на открито за деца над 5 години. Заниманията ще се провеждат от 11:00 часа до 13:00 часа в близост до Дом на културата "Искър" и ще се водят от квалифицирани преподаватели.
В официалното откриване се включиха Ясен Русев - кмет на район “Искър”, заместник-кметът на район “Искър” Александър Иванов, главният експерт “Социални дейности” в отдел “Образование, култура и социални дейности” към районната администрация Цветелина Владимирова, главният специалист “Спортни бази и спорт” “Образование, култура и социални дейности” към районната администрацията Кети Радилова, както и Людмила Стоева, секретар на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.