График на работещите през летните месеци детски градини в район "Искър"

2024-07-04

Във връзка с настъпващия летен сезон и изготвянето на график график на работещите в този период детски градини в район „Искър“, информираме, че тази година децата ще бъдат разпределени в четири детски градини.

През месец юли 2024г. ще работят следните детски градини:

 • 108 ДГ “Детско царство”
 • 13 ДГ “Калинка”
 • 96 ДГ “Росна китка”
 • 88 ДГ “Детски рай”

 

През месец август 2024г. ще работят следните детски градини:

 • 36 ДГ “Пеперудка”
 • 21 ДГ “Ежко Бежко”
 • 144 ДГ “Ханс Кристиан Андерсен”
 • 185 ДГ “Звездичка”

 

Децата през месец юли да бъдат пренасочени, както следва:

 • От 36 ДГ “Пеперудка” в 108 ДГ “Детско царство”
 • От 21 ДГ “Ежко Бежко” в 13 ДГ “Калинка”
 • От 144 ДГ “Ханс Кристиан Андерсен” в 96 ДГ “Росна китка”
 • От 185 ДГ “Звездичка” в 88 ДГ “Детски рай”

 

Децата през месец август да бъдат пренасочени, както следва:

 • От 108 ДГ “Детско царство” в 36 ДГ “Пеперудка” 
 • От 13 ДГ “Калинка” в 21 ДГ “Ежко Бежко” 
 • От 96 ДГ “Росна китка” в 144 ДГ “Ханс Кристиан Андерсен” 
 • От 88 ДГ “Детски рай” в 185 ДГ “Звездичка”