Нова специалност в професионалната гимназия по транспорт

2020-03-06
Нова специалност в професионалната гимназия по транспорт

Професионалната гимназия по транспорт „Никола Ботушев“ в жк. „Дружба-1“ обяви нова специалност „Митническа и данъчна администрация“ за прием след седми клас през 2020 /2021 г. След завършване на специалността учениците придобиват професионални знания и умения да изпълняват функциите, свързани с контрол, управление и отчитане, присъщи на митническите и данъчните инспектори.
В програмата е заложно като основни предмети да се изучават право, бизнес комуникации, счетоводство финанси, външнотърговски сделки, международни плащания и др.
За новата специлност вижте повече тук:http://www.pgts.sf-net.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=29