БЪДИ В ЧАС С ВАЖНАТА ИНФОРМАЦИЯ И АКТУАЛНИТЕ СЪБИТИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

 

Важни съобщения

Приключва приемът на формуляри за кандидатстване по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020г.“

2023-05-23
Уведомяваме Ви, че формуляри за кандидатстване по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, …
пълен текст ›

График на работещите през летните месеци детски градини в район "Искър"

2023-04-27
Във връзка с настъпващия летен сезон и изготвянето на график на работещите в този период детски градини в район „Искър“, информираме, че за удобство на родителите, тази година децата ще бъдат разпределени в четири детски градини, а не в една, каквато е била практика досега. …
пълен текст ›

Стартира кандидатстването по Програма „Зелена София“ за 2023 г.

2023-03-28
Програмата на Столична община за безвъзмездно озеленяване и облагородяване на междублокови пространства и локални градини „Зелена София“ стартира за 2023 г. Със заповед на кмета на Столична община Йорданка Фандъкова вчера бе открита процедурата за кандидатстване с…
пълен текст ›

БЕЗПЛАТНИ GPS УСТРОЙСТВА ЗА ХОРА С ДЕМЕНЦИЯ ИЛИ ЗАБОЛЯВАНЕ, ИЗРАЗЯВАЩО СЕ В ПРОБЛЕМИ С ОРИЕНТАЦИЯТА И РИСК ОТ ЗАГУБВАНЕ

2023-03-16
      Столичният общински съвет прие решение за предоставяне на 250 бр. GPS устройства на хора с деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с ориентацията и риск от загубване.       С последващо решение Столичният общински съвет реши такива устройства…
пълен текст ›

Полезна информация за най-предпочитаните превозни документи, издавани от Център за градска мобилност – ЕАД за пътуване с обществения транспорт на територията на София

2023-02-03

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОКАНА

2023-01-16
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА СТАРИ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ДЪРВА И ВЪГЛИЩА ПО ОСНОВНАТА ФАЗА НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПРОЕКТ „БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ РАБОТЯТ ЗАЕДНО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ” ПО ПРОГРАМА LIFE НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ …
пълен текст ›

Покана за среща до управителите на етажна собственост на блок 5,6 и 7

2022-11-29
  ДО УПРАВИТЕЛИТЕ НА ЕТАЖНАТА  СОБСТВЕНОСТ НА БЛОКОВЕ №№ 5, 6 И 7   ПОКАНА   Уважаеми госпожо/ господине,             С настоящото Ви напомняме за поканата за среща, която ще се…
пълен текст ›

Необходими документи за актуализация на картотечни преписки през 2022 г.

2022-11-04
В А Ж Н О !   ВСИЧКИ ВКЛЮЧЕНИ В КАРТОТЕКА ЛИЦА СА ДЛЪЖНИ ДА ПОДАВАТ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ на КАРТОТЕЧНИ ПРЕПИСКИ от 01.12.22 г. до  30.12.22 г. /на семейства (домакинства) с определена група/съгласно НРУУРОЖТСО приета на 14. 07.2005 г.  …
пълен текст ›

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

2022-09-13
Столична община, район „Искър“ на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 483, т. 8 от протокол № 59 от 7.07.2022 г. на СОС е одобрен проект за подробен устройствен план – план за застрояване за УПИ VІ-879 „за жилищно строителство“ (ПИ с идентификатор…
пълен текст ›

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЪРВЕСИНАТА ЗА БИТОВО ОТОПЛЕНИЕ И НАЧИНИТЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕТО Й И ДАННИ ЗА НИВАТА НА ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ10) за 2021г.

2022-08-12
Уважаеми жители на район „Искър“, С разпоредбите на Наредба № 6 от 7 октомври 2019г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление (обн., ДВ, бр.81/15.10.2019г.) са въведени изисквания към дървесината за битово отопление и начините за…
пълен текст ›

Архив на важни съобщения


 

 

Продължава обработката срещу комари, кърлежи и гризачи на територията на район „Искър“

Продължава обработката срещу комари, кърлежи и ...

2021-08-13
Продължава обработката срещу комари, кърлежи и гризачи на територията на район „Искър“. Третирането ще се извърши по предварително изготвен график както…
пълен текст ›
Започва обработката срещу комари на територията на район "Искър"

Започва обработката срещу комари на територията...

2021-07-15
 Стартира обработката срещу комари на територията на район „Искър“. Третирането започва днес,  15 юли, след 22,30 часа вечерта и ще се извършва…
пълен текст ›
Продължава обработката срещу бълхи

Продължава обработката срещу бълхи...

2021-06-16
По предварително утвърден график от Столична община на 17 юни /четвъртък/ ще бъде извършена поредната обработка на тревните площи срещу насекоми  в  район…
пълен текст ›