Започва обработката срещу комари на територията на район "Искър"

2021-07-15
Започва обработката срещу комари на територията на район "Искър"

 Стартира обработката срещу комари на територията на район „Искър“. Третирането започва днес,  15 юли, след 22,30 часа вечерта и ще се извършва със студен аерозол „ЦИТРОЛ 10/4 УЛВ“. Препаратът се разпръсква с помощта на генератор от автомобил с висока проходимост в нощните часове.

Обработките продължават и ще се извършват при необходимите за тяхната ефикасност метеорологични условия.

За използваните препарати е издадено разрешение за предоставяне на пазара от Министерство на здравеопазването при спазване на изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.