Продължава обработката срещу бълхи

2021-06-16
Продължава обработката срещу бълхи

По предварително утвърден график от Столична община на 17 юни /четвъртък/ ще бъде извършена поредната обработка на тревните площи срещу насекоми  в  район "Искър". Използваният препарат унищожава бълхи и кърлежи.

Направена е организация фирмите, ангажирани с третирането да  извършват обработката само при сухо време, като при промяна на метеорологичните условия, графикът може да бъде променен.

Дейността ще започне от 8:00 часа със специализиран препарат, одобрен от Регионалната здравна инспекция-София и министерството на здравеопазването. Дейностите се наблюдават от Дирекция „Зелена система“, а контролът се осъществява от екипи на Столичната РЗИ. На местата, където ще се извършва обработката на зелените площи, ще бъдат поставени предупредителни табели с информация за вида обработка – използвания препарат, карантинния период и фирмата изпълнител. Обработката се осъществява в изпълнение на предписанията на Регионална здравна инспекция- София за провеждане на задължителни годишни обработки.