Продължава обработката срещу комари, кърлежи и гризачи на територията на район „Искър“

2021-08-13
Продължава обработката срещу комари, кърлежи и гризачи на територията на район „Искър“

Продължава обработката срещу комари, кърлежи и гризачи на територията на район „Искър“. Третирането ще се извърши по предварително изготвен график както следва:

 

  • На 17.08, вторник, от 22 часа - срещу комари
  • На 23.08, понеделник, от 7:30 часа - срещу кърлежи и гризачи

Обработките ще се извършват при необходимите за тяхната ефикасност метеорологични условия.

За използваните препарати е издадено разрешение за предоставяне на пазара от Министерство на здравеопазването при спазване на изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.