Контакти

Столична община - район "Искър"  

 

Телефони за запитвания и сигнали      (02) 979 13 10; (02) 979 07 11

Телефон за записване за прием при кмета (02) 9791366

Факс:  (02) 872-20-62
Фейсбук страница: 
 
Адрес: Република България , гр. София , п.к. 1592,  жк. "Дружба" 1 , бул. Кръстю Пастухов" № 18
 
Деловодство

тел.: (02) 979 07 37
delovodstvo@raioniskar.bg

ЕСГРАОН

тел.: (02) 979 07 40
esgraon@raioniskar.bg

Столичен инспекторат към район "Искър" тел. (02)9790723
Оперативен център към Столичен инспекторат
за сигнали от неспешен характер                                        тел. (02) 9875555
 
 

Длъжности

Имена

Телефони

Кмет

Ивайло Цеков
kmet@raioniskar.bg

 

Заместник-кмет

инж. Любен Тончев

02/ 979-12-00

Заместник-кмет Анжелина Тотева 02/ 979-07-22

Заместинк-кмет

Секретар на район

инж. Юлияна Качарова

Магдалена Чалъкова 

02/978-49-45

02/ 979-13-03

Приемна

Цветелина Владимирова

02/ 979-13-66

Главен архитект

арх. Теодора Донкова-Сарафова

02/ 979-05-38

Началник отдел "Контрол по строителството"

инж. Меглена Клечерова-Тончева

02/979-07-05

Началник отдел "Благоустройство и екология" и отдел "Инженерна инфраструктура  и строителство"

Людмил Дончев

02/979-14-68

Главен счетоводител

Анна Ширца

02/979-05-42

Финансов контрольор

Тодор Гюрджийски

02/ 979-07-03

Началник отдел "Управление на общинската собственост и търговската дейност "

Даниела Цветкова

02/ 979-07-12

Началник отдел "Образование, култура и социални дейности"

Милена Хаджийска

02/ 979-05-58

Началник отдел  "Административно и информационно обслужване"

Веселина Белева

02/ 978-30-27

Началник отдел "Правно нормативно обслужване"

 Марио Пешев

02/ 979-07-09

Началник отдел „Финансово-счетоводни дейности и човешки ресурси“

Валя Стоянова

02/979-08-34

Секретар на МКБППМН

Людмила Стоева

02/ 979-07-39

Гл. експерт ВГ и ОМП (и по въпроси за излезли от употреба МПС) Стефко Радилов 02/ 979-05-64

 

 

 
Кметство Бусманци

Кмет Калоян Стойнов

Адрес:   пл."Елин Пелин" № 1А , с. Бусманци, п.к. 1520

Тел.:       (02) 973 83 92

email: busmantsi@raioniskar.bg 

 

Дирекция "Социално подпомагане"ж.к. "Дружба-1", блок 40 тел. 02/979-15-29

 

Местни данъци и такси "Искър" Тел.: 02/904 1276, 02/904 1278, 02/904 1279 
E-mail: s.spasova@sofia.bg
 
   
   


 Форма за директна връзка

E-mail за обратна връзка
Вашето име
Вашето запитване