​Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на непълнолетни и малолетни

 
  • Кампания в подкрепа на пълноценна физическа и двигателна активност, както и в насърчаването и развитие на въображението и творческата мисъл на учениците в район "Искър" през учебната 2020/2021 г.