Раздадохме допълнителни награди за силното участие на децата в конкурса ни "Прояви въображение и създай корица на любима книга"

2021-05-12
Раздадохме допълнителни награди за силното участие на децата в конкурса ни "Прояви въображение и създай корица на любима книга"

Над 200 детски рисунки получихме за конкурса „Прояви въображение и създай корица на любима книга“, организиран от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни с председател кмета на район „Искър“ Ивайло Цеков. 
Изключително много ни зарадваха  нестандартните и цветни предложения за корици на децата!


С активността си малките почитатели на книгите от район „Искър“ показаха, че приказките са част от техния свят. Благодарим както на децата, така и на учителите, родителите, бабите и дядовците, които пазят и предават любовта към книгата и заедно участват в нашите инициативи.


Журито ни беше много затруднено да определи победителите. Заради силното представяне на децата решихме да  бъдат раздадени допълнителни над 20 поощрителни награди, както и една Специална награда - за проявена креативност.


Заслужените награди на децата ще бъдат раздадени от учителите при спазване на необходимите противоепидемични мерки.  Конкурсът „Прояви въображение и създай корица на любима книга“ е насочен към децата от 1 до 4 клас и наградите са разпределени в четири възрастови категории.  Инициативата е част от кампанията на Местната комисия, свързана с организиране на спортни, образователни и културни събития в училищата през учебната година 2020/2021 г.


Пълният списък с наградените можете да видите тук:

Първи клас

Втори клас

Трети клас

Четвърти клас

Прекрасните награди, които очакват децата