Продължаваме със закупуването на нови спортни уреди за училищата

2021-07-08
Продължаваме със закупуването на нови спортни уреди за училищата

Продължаваме да закупуваме нови спортни уреди за активна физическа дейност на децата  и учениците от район „Искър“. Новата шведска стена вече е монтирана в 4.ОУ „Джон Атанасов“, забавни образователни игри ще радват децата в дворовете на 13. ДГ „Калинка“ и 108. ДГ „Детско царство“. Инициативата на Местната комисия с председател кмета на район „Искър“ Ивайло Цеков има за цел да подкрепи физическата активност и спорта като превенция на децата от района ни.