Център по природни науки, изследвания и иновации „Рене Декарт“ беше открит днес в 68. СУ „Акад. Никола Обрешков“

2022-03-31
Център по природни науки, изследвания и иновации „Рене Декарт“ беше открит днес в 68. СУ „Акад. Никола Обрешков“
????‍????Център по природни науки, изследвания и иновации „Рене Декарт“ беше открит днес в 68. СУ „Акад. Никола Обрешков“ в ж.к. „Дружба-2“. Проектът е реализиран по Националната програма „Изграждане на училищна STEМ среда“ на Министерство на образованието и науката, който училището спечели. Кметът на район „Искър“ Ивайло Цеков, заедно с доц. Найден Шиваров - директор на Националния STEМ център и директора на 68. СУ Румяна Парцова откриха новоизградения център като прерязаха лентата. На събитието присъстваха и ръководителят на програмата Наталия Михалевска, Петя Иванова от Регионално управление на образованието, зам.-кметът по образование в район „Искър“ Петър Моллов и други гости.
 
????????Центърът по природни науки, изследвания и иновации „Рене Декарт“ се състои от Зона природни науки, лаборатория, Зона за презентации, Зона по информационни технологии, Зона за занимания по интереси, Зона за свободни дискусии и релакс с пуфове, люлки, катерушки, пространства за арт-работилници, Зона за подготовка за учители, Сървърно помещение и тоалетни помещения.
????????‍♀️Различните образователни зони осигуряват условия за 6 режима на учене, които са предпоставка за формиране на култура за иновации и реализация – подобрява се образователната среда чрез използване на технологиите в образованието, развиване на ключови компетентности, иновативни програми за обучение на учители и младежки инициативи и проекти.
 
????Целта на реализацията на проекта е да повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите, като предостави всички необходими условия за провеждането на съвременно и качествено STEM обучение: проектно-базирано обучение, обучение по научни теми, дигитални изкуства и креативност, обучение за формиране на технологични решения, работа в екип, критично мислене. Новоизграденият център дава възможности за промяна в образователната среда, учебното съдържание, преподаването, организацията и управлението на образователния процес и е насочен към всички ученици с интегрирането на различни предмети и видове подготовка.
 
????„Удовлетворен съм, че една прекрасна образователна среда, която съм виждал като ученик в Норвегия, сега виждам реализирана на територията на район „Искър“, заяви кметът Цеков и поздрави г-жа Парцова за положените усилия, които дават очевидни резултати за иновативното развитие на училището. А доц. Шиваров припомни, че мисията на училищна STEМ среда е да дават възможност на учениците да се обучават, докато се забавляват.
 
ℹ️Г-жа Парцова заяви, че проектът е продължение на STEM ориентацията на 68. СУ и е обвързан със стратегическите цели, училищните политики и тяхното надграждане.
 
????Училището осъществява успешен прием в осми клас с профил „Софтуерни и хардуерни науки “. От началото на тази учебна година в пети клас е въведен и нов иновативен предмет „Интерактивен графичен дизайн“ с програми за целия прогимназиален етап. А от 2020 г. 68.СУ е включено в Списъка на иновативните училища в България.
 
ℹ️В училището се създаде и нов иновативен предмет за 5. клас, насочен към природните науки и дигиталния свят, като 68. СУ кандидатства за одобряване на прием в осми клас с профил „Природни науки“. Двата профила в гимназиалния етап ще имат единна STEM ориентация и практическа насоченост, с партньорското участие на бизнеса.
 
ℹ️Центърът по природни науки, изследвания и иновации ще осъществява взаимни дейности и проекти с училищата в район Искър и други училища с динамиката на „Иновации в действие“, национална програма, в която 68. СУ участва успешно вече втора година.