Информационна среща за разясняване на Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд –етап I“ ще се проведе в ОКИ-Дом на културата "Искър"

2023-01-18
Информационна среща за разясняване на Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд –етап I“ ще се проведе в ОКИ-Дом на културата "Искър"

Напомняме, че заинтересованите етажни собствености към отворената Процедура „Подкрепа за устойчиво  енергийно обновяване  на жилищния сграден фонд –етап I“, могат да присъстват на организираната от районната администрация „Искър“ информационна среща за разясняване на изискванията за кандидатстване. Срещата ще се проведе в четвъртък – 19 януари 2023 г., от 18 ч в концертната зала на ОКИ-Дом на културата „Искър“. При интерес, на влизане в залата всеки желаещ може да получи от представител на районната администрация Програмата на предвидената за представяне на срещата презентация по Процедурата, контактите на служителите, ангажирани с разяснения по нея и QR код към интернет сайта на район „Искър“ с информация за стъпките при кандидатстване и образците на необходимите за попълване документи.

Целта на срещата е да се разяснят на заинтересованите етажните собствености на многофамилни жилищни сгради изискванията за кандидатстване по Процедурата и да се дадат отговори на задаваните от тях въпроси, свързани с кандидатстването.