Общински културен институт "Искър"

 

 

Общинският културен институт „искър“ е найстарият културен дом на територията на столицата. Построен е през 1953 г. в характерен за този период архитектурен стил и започва дейността си като Профсъюзен дом на културата. За годините на съществуването си той последователно създава и разпространява достиженията на българската култура. имената на редица изтъкнати български творци са свързани с неговата история. Съхранявайки натрупания опит и традиции, вече като общински културен институт, обърнат към съвременните изисквания и приоритети, институтът развива различни форми на творчески диалог и създава условия за приобщаване на нови публики. Нашата мисия е творческата провокация да стане видима, желана и търсена форма на общуване. Уникален в симбиозата на професионално и любителско творчество, институтът търси креативни съвременни форми за създаване и предлагане на културен продукт, сътворен от гражданите на София и предназначен за тях. Единствено в района културно средище, институтът развива дейност, подчинена на принципите на децентрализация на културните процеси в столичния град и подпомага изграждането на съвременната визия на София като динамична творческа лаборатория. Разположен в парка до красивото дружбенско езеро, Домът разполага с обширна база, подходяща за събития от всякакъв характер: библиотека с над 15 000 тома, голяма концертна зала, камерна зала, две танцови зали, учебни и музикални стаи, красиво оформени фоайета. Тук се провеждат концерти и спектакли, изложби, презентации, рецитали, конференции и др.

 

Софийски духов оркестър

 

   

 


Софийският духов оркестър е създаден през 1951 г. като първата професионална духова формация в България, която разширява жанрово репертоарните си граници и изпълнява както народна музика и военни маршове, така и популярни, оперни и симфонични произведения. Създател и дългогодишен ръководител на оркестъра е Сашо Михайлов. Роден в Лясковец в семейството на музиканти, той завършва Музикалната академия в София, а по-късно специализира дирижиране в Музикалната академия „ференц Лист“. Създал и очертал възходящия път на Софийския духов оркестър, Сашо Михайлов безкомпромисно отстоява високото професионално ниво на състава в продължение на повече от 40 години. от самото си създаване и до днес Софийският духов оркестър се радва на изключително топлия прием на многобройната си публика. Може би защото е готов да предложи стойностна музика за всеки вкус, изпълнена на неизменно високо професионално ниво. По различно време солисти на оркестъра са били великите оперни певци илка Попова, Райна Кабаиванска, Галина Савова, Николай Гяуров, Събин Марков. През повече от 60-годишната история на състава са изпълнявани произведения на Чайковски, Вагнер, Берлиоз, Хиндемит, Стравински, Гершуин, Шостакович, онегер, Хачатурян и много други композитори – представители на различни школи и епохи. особено внимание винаги оркестърът е отделял на българската музика. Може да се каже, че няма концерт на Софийския духов оркестър, в който да не са звучали български творби. Както народна музика, така и произведения на Панчо Владигеров, Петко Стайнов, Асен Карастоянов, Марин Големинов, Красимир Кюркчийски, Васил Казанджиев, Жул Леви, Дико илиев и много други. Не са малко композиторите, творили и създавали творби специално за този оркестър. Софийският духов оркестър отдавна е спечелил популярност и признание. Неизброими са неговите концерти, участия в прегледа „Нова българска музика“, в празници, фестивали, конкурси. На всички фестивали за духова музика в чужбина, в които оркестърът е участвал, той неизменно заема първите места: в Шладминг – Австрия, Устер – Швейцария, Шиклош - Унгария. Когато България е приета в Европейския съюз, оркестърът получава специална покана и свири в залата на ооН в Женева, а специално за негов концерт в Берн е отворена „Ловната зала“. Част от творческата биография на оркестъра са и диригентите Доцо Вътков, Веселин Байчев, Красимир илиев, Пламен Бързийски, всеки от които е оставил своя професионален отпечатък и е обогатил състава. опирайки се на традициите и опита, Софийският духов оркестър продължава да разширява границите и жанровото разнообразие на репертоара си, експериментира и провокира публиката, изненадва и радва любителите на качествена музика. Като представителен за Столичната община, Софийският духов оркестър участва в почти всички културни прояви, организирани от нея. Десетки са концертите, които оркестърът изнася в Борисовата градина, градина „Кристал“, старото трамвайно депо на бул. “Мария Луиза“, пред Народния театър, Националната библиотека, Галерията за чуждестранно изкуство и на много други места. Софийският духов оркестър е носител на Почетния знак на Столичната община. от няколко години диригенти на Софийския духов оркестър са Юли Дамянов и Иван Стоянов.

Ансанбъл "Искър"

 

Ансамбъл „Искър" е създаден през 1985 г. и през 30-годишната си история поддържа неизменно високо нивото на своето изпълнителско изкуство.

Репертоарът му включва танци от всички етног­рафски области, базирани на автентичния български фолклор. Всеки концерт на ансамбъл „Искър" се пре­връща в празник на младостта и красотата, на майстор­ството и любовта към българското народно творчест­во.

Многобройни са концертите и участията на ансам­бъла в България и зад граница.

Ансамбъл „Искър" продължава да се развива и днес. Наред с активната си концертна дейност, про­дължава обучението на деца и млади танцови артисти, които стават част от историята на колектива и послани­ци на най-святото народно изкуство - фолклора.

Десетки деца свързват живота си с българския фолклор, като продължават обучението си в Нацио­налното училище за танцово изкуство, а тези, които не стават професионални танцьори, носят в себе си зави­наги любовта към родните ритми.

Основен принос за богатата творческа история и успехи на танцов ансамбъл„Искър" има неговият осно­вател и главен художествен ръководител Никола Колев - завършил Държавното хореографско училище и Ака­демията за музикално и танцово изкуство в Пловдив. Дългогодишен солист на Държавния ансамбъл „Филип Кутев" първи изпълнител на соловите партии в стана­лите класически танци „Луди млади" „Свирец игралец" и др. Наред с натоварената си концертна дейност по това време, е и хореограф на ансамбъл „Изворче" за който създава редица танцови композиции за деца. Следващият етап в творческото развитие на хореогра­фа е създаването на ансамбъл „Искър" - един от най- престижните любителски състави у нас.