ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

 

Всички граждани на район "Искър", които желаят да се преброят на място от преброители на Националния статистически институт могат да го направят всеки ден от понеделник, 04.10.2021 г., до петък, 08.10.2021 г., от 9:00 до 13:00 ч., в открития преброителен пункт в Дружба 1, бл. 40, етаж 2. 

Преброяването ще се извършва само на хартиен носител. 


Списък на одобрените кандидати за участие в Преброяване 2021


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

Обучението на одобрените за СО-район "Искър" кандидати за преброители и контрольори в Преброяване 2021 ще се проведе на 23.08.2021 г. от 18:30 часа в Дом на културата "Искър". 


Националният статистически институт започва допълнително набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021 от 25 май до 10 юни 2021 година.

При предстоящото преброяване на населението ще бъдат необходими около 30 хиляди преброители и контрольори, като над 25 хиляди от тях вече са набрани.

Преброителите ще посещават домакинствата в определения им преброителен участък от 18 септември до 3 октомври 2021 година. Ще имат право да правят това всеки ден от 8.00 ч. до 20.00 ч., включително събота и неделя.

Един преброителен участък при Преброяване 2021 ще съдържа приблизително 100 – 120 жилища и 250 – 300 лица. Всеки преброител ще може да преброи по един, два или повече участъка в зависимост от преброените онлайн лица.

Заплащането е по вече определен ценоразпис. За преброено лице ще се заплаща 2.50 лв., за преброено жилище – 1.00 лв., а за преброена сграда – 0.70 лева. От преброените онлайн домакинства преброителят ще трябва да получи специален код, генериран от информационната система, като за това ще получи 0.80 лева.

Един преброител би могъл да изработи средно около 400.00 лв. за един преброителен участък при 50% електронно преброени, но ако  преброи два или три участъка, неговото заплащане може да достигне над 1 000 лв.

Заявлението за кандидатстване за преброител или контрольор е по образец и се подава в общината, в която предпочитате да бъдете наети. Документите за кандидатстване ще могат да се изтеглят от сайта на Преброяване 2021 и в общините.

На всеки преброител Националният статистически институт ще издаде служебна карта, с която да се легитимира при извършване на своята работа. Всеки преброител ще подпише декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация. Преброителите ще преминат и обучение, на което ще им бъдат разяснени общите правила за работа и по-специфични моменти от нея.

Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. ще се проведе в периода 7 септември - 3 октомври, като ще премине на два етапа:

-      Първи етап - от 7 септември 2021 г. до 17 септември 2021 г. НСИ ще предостави възможност за самостоятелно попълване на електронна преброителна карта по интернет.

-      Втори етап - от 18 септември 2021 г. до 3 октомври 2021 г. домакинствата ще бъдат посещавани от преброители.

Подаване на заявление и всички необходими документи можете да намерите в отдел „Административно и информационно обслужване на гражданите“ в районната администрация „Искър“ на адрес бул. „Кръстю Пастухов“ 18.

Клипът за набирането на преброители можете да видите тук

 Документите за кандидатстване можете да изтеглите оттук:

   - Заявление

    - Автобиография

    - Информирано съгласие за обработка на личните данни