Разрешения и откази във връзка с Наредбата за обществения ред на територията на СО относно използването на пиротехнически изделия - фойерверки от категория F2 и категория FЗ