Народно младежко читалище

„Георги Минчев – 2001 г.“

 

 

Народно младежко читалище „Георги Минчев – 2001 г.” е регистрирано на 14 януари 2001 г. В читалището членуват 156 човека. Това е една от активните неправителствени организации, осъществяващи дейността си и регистрирани на територията на район „Искър“.

През своята история читалището се утвърждава като надежден партньор на районната администрация и значима културно-образователна институция, която работи с младите хора от район „Искър“. Читалището се помещава в 69. СУ. "Димитър Маринов", като помещението и прилежащото дворно място се поддържат в уютен вид, развиват се спортно-възстановителни дейности предимно за учениците от училищата в района.

Към читалището има театрална и фолклорна група за народно пеене, музикална школа по пиано и курс по английски език. През последните години читалището все повече се утвърждава, като притегателен център за деца, учащи и млади хора.

Част от по-значимите прояви от дейността му през последните години, подпомагащи политиката на районната администрация са: – организиране на конкурс за здравословно хранене на децата за учениците от седемте училища в район „Искър“; редовно участие в детския фолклорен конкурс „Орфеево изворче", където се представя чрез театрална група „Словесен фолклор“; вокална група за автентичен фолклор и др; традиционно организиране на пролетни концерти в залата на Дома на културата „Искър“ с участието на театралната и вокалната групи, музикалните ни школи и естрадни певци; пресъздаване на автентичния народен обичай „Лазаруване“ в парка на езерото в „Дружба 1“ с участие на театралната и вокалната групи; участие в медиите, в които се популяризира културния живот в район „Искър“; участие в ежегодния Международен младежки фестивал на изкуствата „Музите“ в град Созопол; традиционно организиране на Коледни концерти „Зимна приказка“ на читалището в Дома на културата „Искър“ и в домове за сираци с много изненади и подаръци; организиране на рок маратон; чествания на бележити дати, годишнини и др.

За тези и други изяви читалището има много награди, отличия и грамоти. Читалището печели и реализира проект „Жизнената среда и възможности за осмисляне на свободното време на младите хора чрез съществуващите бази на младежки дейности и инициативи“ към Швйцарската агенция за развитие и сътрудничество.

Участва като партньор на проект „Градът на мечтите“ по програма на МОН. Участие като партньор и подизпълнител на проект на Столичната община Програма Европа – Граждански проекти и Европейски практики – 2010 г. Народно младежко читалище „Георги Минчев – 2001 г.” работи в тясно сътрудничество с районната администрация, сдружение „Дружба-София“, Дом на културата „Искър“, дружество на инвалидите, училищата от района и др.