Конкретни въпроси бяха дискутирани по време на втората среща по програма за подмяна на стари отоплителни уреди с щадящи околната среда

2020-07-04
Конкретни въпроси бяха дискутирани по време на втората среща по програма за подмяна на стари отоплителни уреди с щадящи околната среда

Конкретни въпроси, свързани с възможностите за подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища с алтернативни, щадящи природата, бяха разяснявани по време на втората информационна среща, организирана за жителите на район "Искър" вчера.
 

Желаещите да се включат в проекта „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ могат да подадат документи до 20 август. Подробности и начини за кандидатстване можете да видите тук: https://www.sofia.bg/en/opos
 

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Р. България.
На срещата присъстваха г-жа Лорита Радева – председател на „Постоянната комисия по околна среда, земеделие и гори“ в Столичния общински съвет, директорът на дирекция "Климат и енергия" в СО и ръководител на проекта г-жа Теодора Полимерова, зам. - кметът на район "Искър" г-н Любен Тончев и специалисти инженери от СО.

 

На срещата в Дома на културата "Искър" жители на района получиха
подробни разяснения за мощността на уредите и техническите спецификации. Експертите обясниха, че уредите се доставят и монтират напълно безплатно с двугодишна гаранция. Жителите на район "Искър", които имат допълнителни въпроси или не са успели да участват в срещите, могат да получат съдействие от служителите от администрацията на район "Искър". Отворен за всички желаещи е и
телефонът на екипа на проекта - 02/9422444 от 8,30 до 21,00 ч. всеки работен ден.

 

На територията на район "Искър" за живеещите в с. Бусманци и кв." Абдовица" и кв. "Д. Миленков" безплатна подмяна с алтернативни средства за отопление ще се изпълнява по проект на Столична община, финансиран по програма LIFE на ЕК. По него вече се изпълнява пилотната част .
 

Целта на проектите е да се постигне подобряване качеството на атмосферния въздух в града ни чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици от битовото отопление.