Кметът Ивайло Цеков се срещна с родители на деца от район "Искър"

2020-07-16
Кметът Ивайло Цеков се срещна с родители на деца от район "Искър"
Днес кметът на район „Искър“ Ивайло Цеков проведе среща с родители от район „Искър“ по темата за осигуряване на повече места за прием на деца в общински детски заведения. 
 
По време на срещата кметът подчерта: „Този въпрос е изключително важен за мен,  работя по него, и разширяването на материалната база на детски градини в района през последните години, го доказва. Имам подкрепата на кмета на София Йорданка Фандъкова, на общинския съветник от района Лорита Радева, и в резултат през последните години изградихме сгради за 13 изцяло нови групи, в които се осигуриха места за още  334 деца. С това намаляваме недостига на места в детските градини в района, който според актуалната информация в ИСОДЗ е следният: 
114 деца, родени през 2019 г.;
125 деца, родени през 2018 г.;
101 - родени през 2017;
34 - родени през 2016; 
7 - родени през 2015; 
5 - родени през 2014 г. 
В края на месец август ще бъдат пуснати и допълнителен брой места, трансформирани от незаетите места от деца със СОП и хронични заболявания, което обаче няма напълно да заличи общия недостиг.Данните потвърждават общата за София тенденция за преодоляване на недостига на места в градинските групи."
 
Кметът Цеков сподели, че през годините е свършена доста работа и припомни:
  • „Извършихме основен ремонт, конструктивно укрепване и разширяване на  сградата на 96. ДГ „Росна китка“ в ж.к. „Дружба – 1“. --Реконструирахме съществуващата сграда и изградихме пристройка с помещения за две нови групи - яслена и градинска и втора пристройка – за физкултурен салон. Така увеличихме възможностите за прием на повече деца в градината. Направихме и цялостен ремонт на двора и детските площадки в него;
  • Изпълняваме в момента основен ремонт и конструктивно укрепване на 36. ДГ „Пеперуда“, след което градината отново ще отвори врати тази есен; 
  • Разширихме сградата на 185. ДГ „Звездичка“ с двуетажен корпус за три нови групи. Изцяло подменихме хидро- и топлоизолацията на покривите и санирахме основната сграда на детската градина. Обновихме изцяло двора и детските площадки;
  • Сградата на 144. ДГ „Ханс Кристиан Андерсен“ също разширихме с двуетажен корпус, който е за три нови групи. Изцяло подменихме хидро- и топлоизолацията на покривите. Санирахме основната сграда на детската градина и обновихме изцяло двора и детските площадки. Ремонтирахме басейна;
  • И ДГ № 13 „Калинка” разширихме с двуетажен корпус за две нови групи. Изцяло подменихме хидро- и топлоизолацията на покривите, санирахме основната сграда на детската градина и обновихме изцяло двора и детските площадки“
 
На срещата г-н Цеков запозна родителите  с въпроса, свързан с три частни терена с жк. „ Дружба-2“.
„За тези терени с общинския съветник Лорита Радева още от 2008 г. работим за изграждането на  детски градини. При изработването на Плана за регулация и застрояване за преструктуриране на ж.к. „Дружба- 2“ и при процедурите по неколкократното му представяне и обсъждане с активната гражданска подкрепа на жители на район "Искър", защитихме тези три терена да бъдат с предназначение за изграждане на нови детски градини в ж.к. „Дружба- 2“. Столичен общински съвет  с Решение №544/26.07.2018г. прие Плана за регулация и застрояване за преструктуриране на ж.к. „Дружба-2“. Предстои обаче още доста работа, защото, както подчертах, терените  са частна собственост и собствениците обжалват в съда това решение. Сега сме по средата на пътя. След приключване на съдебните процедури, терените ще бъдат отчуждени и ще стартира проектиране и строителство на новите детски градини“.
 
Администрацията на район „Искър“ вече е възложила изработването на Инвестиционен проект за изграждане на двуетажен корпус за четири нови групи в 88. ДГ „Детски рай“, след влизане в сила на ПУП. До края на август ще е готов Инвестиционният проект и ще стартира процедура за избор на изпълнител за изграждането му.
 
Г-н Цеков обясни, че е получил подкрепата на кмета на София Йорданка  Фандъкова за осигуряване на средства за финансиране на новата пристройка и разчита на  положителното становище на Столичен общински съвет (СОС). 
За ситуацията с детските градини в ж.к. „Дружба-1“ г-н Цеков информира, че в одобрения от СОС Подробен устройствен план (ПУП) на ж.к “Дружба-1“ е запазен и разширен  съществуващият терен на 108. ДГ - филиал. Това  дава възможност за изграждането на двуетажна сграда за 4 нови групи.  Районната администрация "Искър" вече е стартирала процедура за изкупуване или отчуждаване от собствениците на частните терени, попадащи в УПИ на градината. След приключване на тази процедура е подготвено задание за проектиране на двуетажен корпус за четири нови групи.
 
За бившата 44. ДГ в жк. Дружба-1 кметът на района подчерта: „От години работя и търся законови възможности за придобиване от страна на Столична община на тази сграда. През годините съм отказвал закупуване, както и промяна на предназначението му. Към настоящия момент обектът е запазен за детска градина.  Желанието ни е отново да си върнем собствеността, което би осигурило възможността веднага да започне да работи нова детска градина с капацитет от 10 групи, което е една добра възможност за намаляване недостига на места в яслена и градинска възраст в района.“
 
В заключение на срещата г-н Цеков още веднъж увери родителите, че въпросите, свързани с осигуряване на допълнителни места за децата на район „Искър“ са от основно значение за него и затова и в бъдеще заедно със кмета Фандъкова и СОС  ще продължи да търси възможности за осигуряване на терени и начини за разширяване на детските градини в района.
 "Оставам отворен за обсъждане на предложения и мнения от всички желаещи", подчерта в заключение още г-н Цеков.