108.СУ "Никола Беловеждов" е победител във второто издание на програмата „The Code“

2020-11-16
 108.СУ "Никола Беловеждов" е победител във второто издание на програмата „The Code“

 Поздравяваме 108. СУ „Никола Беловеждов“ за победата във второто издание на програмата „The Code“. Само в рамките на два дни младежите успяха да превърнат своите естествени познания за социалните мрежи в професионален медиен продукт, с който публиката да е готова да се ангажира и дори да даде своя принос в полза на социална и природозащитна кауза. Тази година над 80 ученици от 10 училища се състезаваха да направят най-работещата и ефективна стратегия за социални медии в полза на WWF и тяхната инициатива за опазването на кафявата мечка у нас.
 

Кметът на район „Искър“ Ивайло Цеков и районната администрация отправят своите специални поздравления за успеха към участниците!