Администрация на район"Искър"

 
Ясен Русев

Кмет на район "Искър"

 

Приемно време: Сряда от 10:00 часа до 12:00 часа (след предварително записване)

телефон за контакт: 02/9791366

e-mail:kmet@raioniskar.bg 

 

Работно време на администрацията: 08:30 ч. до 17:00 ч.

Центърът за административно обслужване работи без обедна почивка.

Обедна почивка на останалата част от администрацията - от 12:30 ч. до 13:00 ч.

 

Александър Иванов

зам.-кмет на район "Искър"

телефон за контакт: 02/979-12-00

е-mail: a.ivanov@raioniskar.bg

 

Анна Савова

Зам.-кмет на район "Искър"

телефон за контакт: 02/979-1303  

e-mail: a.savova@raioniskar.bg

 

Инж. Кирил Кирилов

Зам.-кмет на район "Искър"

телефон за контакт: 02/978-49-45

e-mail: k.kirilov@raioniskar.bg

 

 

Явор Симов

Секретар на район "Искър"

телефон за контакти: 02/979-07-22

e-mail:y.simov@raioniskar.bg

 

Арх. Филип Чипев

Главен архитект на район "Искър"

телефон за контакт: 02/979-05-38

e-mail:f.chipev@raioniskar.bg

 

Тодор Гюрджийски

Финансов контрольор

телефон за контакт: 02/979-07-03

e-mail todorslaveev@raioniskar.bg

 

Людмила Стоева

Секретар на МКБППМН

телефон за контакт: 02/979-07-39

e-mail: l.stoeva@raioniskar.bg

 

 

Разгледайте също: