ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на пряко подчинение на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана (ККИПКО), за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина.

 

 

ОБЯВА на Сухопътни войски за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина.

 

 

ОБЯВА за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили
 

 

ОБЯВА за провеждане на конкурс за приемане на военна служба във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка

 


Заповед на Министъра на отбраната за обявяване на длъжности за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба и срочна служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс през 2024г

 


 

О Б Я В И за провеждане на конкурси за войнишки длъжности:

О Б Я В А за конкурс за мойнишки длъжности в СВ

- приложения:

Списък на вакантни длъжности във военно формирование 42600-Мусачево

Списък на вакантни длъжности във военно формирование 57250-София


О Б Я В А за конкурс за Сухопътните войски


О Б Я В А за провеждане на конкурс в Служба „Военна полиция"


О Б Я В А за провеждане на конкурс в Служба "Военна полиция"