ВАЖНО!!!

Заявления за участие по Процедурата се приемат до 10 май 2023 г.


Съобщение:

При участие в Процедурата на етажна собственост от блокове, в които има общински жилища, следва да се изпрати предварително избраната оферта за изготвяне на техническия паспорт на районна администрация "Искър" на имейл адрес: sanirane@raioniskar.bg


 Утвърдените Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост, са официално публикувани в информационната система ИСУН 2020 от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

      Процедурата е отворена и заинтересованите собственици на многофамилни жилищни сгради в район „Искър“, регистрирали сдружения по Закона за управление на етажната собственост, могат да започнат подготовката на документи и подаването им чрез районна администрация „Искър“.

     Повече информация за стъпките при кандидатстване и образците на необходимите за попълване документи може да видите ТУК.

     Предложения за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура могат да бъдат подавани само в партньорство с районна администрация „Искър“ за сгради, които се намират на територията на район „Искър“.

     Набирането на проектни предложения за изпълнение на инвестиции приключва на 31.05.2023 г.

     Поради необходимостта от технологично време за извършване на проверки и други подготвителни дейности, Насоките за кандидатстване по процедурата, утвърдени от МРРБ, допускат възможността районните администрации да откажат приема на заявления за участие след 10.05.2023 г.

     За въпроси, свързани с процедурата заинтересованите могат да се обръщат към служителите от районна администрация „Искър“ на тел. 02/979-05-67 (юрисконсулт Виктория Маринова) и на email: v.marinova@raioniskar.bg, както и на тел. 02/979-07-05 и email: m.toncheva@raioniskar.bg  (инж. Меглена Клечарова-Тончева, началник отдел „Контрол по строителството“).

     За улеснение публикуваме линкове към документите, свързани с кандидатстване по процедурата: