Проект за ПУП – план за регулация (ПР) на м. „Дружба 2, кв. 9“ по реда на чл. 16 от ЗУТ

23.12.2021
„Проект за ПУП – план за регулация (ПР) на м. „Дружба 2, кв. 9“ по реда на чл. 16 от ЗУТ“ 2021-11-23-17-42-0901 (1) Протокол обществено обсъждане 1 Протокол Ресут Сканирана Заповед за ОО за сайта
пълен текст ›

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

17.11.2021
На основание чл. 62а, ал. 3, т. 1 от Закона за водите, СО-район "Искър" обявява Съобщение на Басейнова Дирекция „Дунавски район“ по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за откриване на процедура за продължаване на срока на действие на разрешително за водовземане от подземни…
пълен текст ›

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности в Сухопътните войски

09.11.2021

Инвестиционно предложение „Обособяване на нова площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране (сортиране) на неопасни отпадъци

03.11.2021
Инвестиционно предложение „Обособяване на нова площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране ( сортиране ) на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, дърво, строителни отпадъци, опаковки от системите за разделно събиране на…
пълен текст ›

Инвестиционно предложение „Обособяване на нова площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране (сортиране) на неопасни отпадъци

03.11.2021
Инвестиционно предложение „Обособяване на нова площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране ( сортиране ) на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, дърво, строителни отпадъци, опаковки от системите за разделно събиране на…
пълен текст ›

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

20.10.2021
  Проект за ПУП – план за регулация (ПР) на м. „Дружба 2, кв.9“ по реда на чл. 16 от ЗУТ в обхват: от север – улица от о.т. 24а до о.т. 43а (нова); от изток – ул. „Обиколна“, западна и южна граница на УПИ ХХVI-1165,1500, южна граница на УПИ…
пълен текст ›

КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за длъжността „началник на отдел“ в отдел „Административно и информационно обслужване“ в администрацията на Район „Искър“

20.10.2021
КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за длъжността „началник на отдел“ в отдел „Административно и информационно обслужване“ в администрацията на Район „Искър“ 
пълен текст ›

ОБЯВЛЕНИЕ СО – район „Искър“ търси да назначи служител на длъжността Инструктор по хранене в Детска млечна кухня

20.10.2021
ОБЯВЛЕНИЕ СО – район „Искър“ търси да назначи служител на длъжността Инструктор по хранене в Детска млечна кухня   1. Минимални изисквания за заемане на длъжността: – образователно-квалификационна степен „бакалавър”…
пълен текст ›

Архив "Обявления и заповеди"